دوره های دبیرستان در خارج از کشور

ترکیه

سپتامبر 2019

جمهوری ایرلند

سپتامبر 2018

  • دو سال دوره دبیرستان بین المللی IB برای 16 ساله ها
  • یک سال دوره دبیرستان معمولی برای 15 ساله ها
  • یک سال دوره دبیرستان معمولی برای 14 ساله ها
سالیانه 26,000 یورو

هزینه نهایی شامل دوره تحصیلی، مسکن، سه وعده غذایی و تفریحات آخر هفته می باشد.

آلبانی

سپتامبر 2018

دو سال دوره دبیرستان بین المللی IB برای 16 ساله ها سالیانه 14,000 یورو

هزینه نهایی شامل دوره تحصیلی، مسکن، سه وعده غذایی و تفریحات آخر هفته می باشد.

درخواست اطلاعات بیشتر و خدمات

لطفا در بخش درخواست اطلاعات به نکات ذیل دقت فرمایید:

  • در وارد کردن نشانی ایمیل صحیح دقت بفرمایید
  • در متن درخواست تاریخ تولد، آخرین مقطع تحصیلی، معدل دو سال گذشته ذکر شود
  • در صورت داشتن پاسپورت، تاریخ انقضای آن را برای ما بنویسید